REGULAMIN – TENIS

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem rozgrywek badmintona Challenge Me! by Yonex jest firma Sport Travel.
 2. Każdy z uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Prawo do gry w rozgrywkach mają wszyscy badmintoniści, bez względu na płeć i wiek, którzy zgłosili swój udział poprzez system udostępniany na naszych stronach. Każdy uczestnik wnosi opłatę startową i dopiero wówczas może być aktywnym zawodnikiem. Po zaksięgowaniu przelewu my aktywujemy zawodnika w systemie i już można rozpocząć rywalizację.

Poniżej dane do przelewu:
Sport Travel nr konta 83 1050 1924 1000 0023 2328 8700
W tytule przelewu wpisujemy: „Challenge Me – tenis, nazwisko i imię”.

 1. Zawodnicy, który chcą rozpocząć grę w trakcie sezonu zaczynają rozgrywki od ostatniego miejsca.
 2. Sezon trwa dwa miesiące.
 3. Na koniec każdego sezonu zostają wręczane nagrody zarówno dla najlepszych uczestników (zgodnie z wykazem nagród publikowanych w dziale NAGRODY) jak też następuje losowanie nagród wśród wszystkich uczestników danego sezonu.
 4. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 5. Przystępując do rozgrywek potwierdzają, że są w pełni zdolni do rywalizacji sportowej.
 6. Wycofanie się zawodnika w trakcie rozgrywek nie powoduje zwrotu opłaty startowej.
 7. Zgłoszenie się do rozgrywek, dokonanie opłaty startowej i nie podjęcie rywalizacji, również nie powoduje zwrotu opłaty startowej.
 8. Każdy Uczestnik dokonujący zapisu do Challenge Me! by Yonex oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w każdym momencie o czym będzie informował na stronie Regulaminu.

SYSTEM ROZGRYWEK

 1. W Challenge Me! by Yonex  uczestnicy będą klasyfikowani na zasadach tabeli ligowej.
 2. W pierwszym sezonie (czerwiec-lipiec 2020r.) kolejność startowa (początkowa) będzie ustalona na podstawie kolejności dokonywania zgłoszeń i opłat. W kolejnych sezonach kolejność startowa będzie ustalana na podstawie wyników poprzedniego sezonu.
 3. W tenisie uczestnicy mogą rywalizować w poniższych kategoriach:
  – singiel mężczyzn open
  – singiel kobiet open
  – singiel chłopców do lat 12 (w roku 2020 będą to zawodnicy urodzeni w roku 2008 i młodsi)
  – singiel dziewcząt do lat 12 (w roku 2020 będą to zawodniczki urodzone w roku 2008 i młodsi)
  – singiel chłopców do lat 10 (w roku 2020 będą to zawodnicy urodzeni w roku 2010 i młodsi)
  – singiel dziewcząt do lat 10 (w roku 2020 będą to zawodniczki urodzone w roku 2010 i młodsze)
 4. Mecze muszą być rozgrywane na kortach klubów tenisowych, które są zlokalizowane na terenie Warszawy lub powiatów do niej przyległych (powiat warszawski zachodni, legionowski, wołomiński, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski).
 5. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line oraz wprowadzenia terminu meczu do systemu w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wyzwania.
 6. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni (168 godzin) od daty wyzwania. W wyjątkowych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu o 1 dzień.
 7. Wynik spotkania należy wprowadzić do systemu on-line w okresie 10 godzin od zakończenia meczu.
 8. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów.
 9. W kategoriach open i do lat 12 mecze rozgrywane są piłkami standardowymi („żółtymi”), a w kategorii do lat 10 piłkami z zieloną kropką zgodnymi z wytycznymi Tenis 10.
 10. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie o 5 miejsc wyżej. W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.
 11. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu i zarezerwowania kortu. Zawodnicy mają 48 godzin na ustalenie terminu meczu. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.
 12. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.
 13. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczalne.
 14. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający wyzwanie ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku.
 15. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający wyzwanie zgłasza ten fakt organizatorowi.
 16. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie.
 17. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni (168 godzin) liczonych od dnia rozegrania spotkania.
 18. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 2 dni (48 godzin) od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi.
 19. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu 2 dni (48 godzin) od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.
 20. Jeśli mecz zostaje oddany walkowerem i wiąże się to z koniecznością odwołania rezerwacji kortu w czasie krótszym niż 24h, to zawodnik z którego winy doszło do walkowera zostaje obciążony opłatą za kort.
 21. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania.
 22. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowania meczu.

ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

 1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie 10 dni. Najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 3 dni. Urlopy są widoczne w systemie on-line.
 2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
 3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 10 dni przed zakończeniem rozgrywek
 4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.
 5. W przypadku terminu krótszego niż 7 dni od wyzwania do nadchodzącego, ustawionego już urlopu w systemie, osoba idąca na urlop może po prostu rozegrać spotkanie lub anulować wyzwanie. Jeżeli osoba zostawia pomiędzy 2 urlopami mniej niż 7 dni gotowości do gry to jest to jednoznaczna informacja, że może w tym czasie rozegrać mecz.

ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ

 1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.
 2. Bez konsekwencji można otrzymać 2 ostrzeżenia, każdy kolejny walkower (ostrzeżenie) powoduje spadek o tyle pozycji, ile dany gracz uzbierał ostrzeżeń do momentu przyznania walkoweru.
 3. W przypadku oddania przez zawodnika 3 walkowerów Organizator ma prawo usunąć gracza z rozgrywek.

OPŁATY STARTOWE

Opłata startowa wynosi:
– za start w singlu open mężczyzn lub kobiet 199zł za sezon od osoby.
– za start w singlu do lat 12 i do lat 10 chłopców lub dziewcząt 99zł za sezon od osoby.
– 10% rabatu otrzymują rodziny, które zgłaszają minimum dwóch uczestników (bez względu na kategorię)

NAGRODY I RABATY DLA UCZESTNIKÓW

Szczegółowe informacje o wszystkich nagrodach publikowane są w dziale NAGRODY .

Każdy uczestnik otrzymuje stały rabat w wysokości 25% od firmy Yonex na zakup sprzętu tej marki (z wyłączeniem lotek piórowych do badmintona i piłek tenisowych). Zakupów można dokonywać bezpośrednio w firmie Yonex Polska (wyłączny dystrybutor Yonex w Polsce
Vektor Media, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa) przedstawiając otrzymane od nas vouchery zwycięzców Challenge Me! by Yonex .

Losowanie nagród odbędzie się „live” na naszym profilu na FB. O terminie losowań będziemy informowali na naszych stronach.
Jeden zawodnik / -czka może wygrać w losowaniu tylko jedną nagrodę.